รับสมัครพนักงานระดับรองผู้จัดการและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     ด้วย สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน ระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 อัตรา ประกอบไปด้วย รองผู้จัดการ ส.กทอ.(ด้านบริหาร) จำนวน 1 อัตรา และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 23 กันยายน 2565 นั้น

    เนื่องจากมีผู้สนใจ สมัครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครไม่ครบถ้วนกับตำแหน่งที่จะบรรจุ ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานให้กับ ส.กทอ.อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานระดับผู้จัดการและระดับชำนาญการพิเศษ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศขยายระยะเวลา     https://qr.page/g/4qGXyWLSZhN

ประกาศรับสมัคร https://qr.page/g/4QwtGXPXqyN


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar