อุบลฯ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ให้ผู้พิการได้แสดงออก พร้อมมอบรางวัลมากมาย "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ"

     8 ธันวาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี
     ด้วยองค์การสหประชาชาติประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล
โดยในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ ประเต็นในการจัดงานในปีนี้คือ "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ - United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (leave no one behind) ซึ่งในปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การสาธิต/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ/สินค้า OTOP/การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ/กายอุปกรณ์/การเล่นเกม/ตอบปัญหาชิงรางวัล/การจับสลากและมอบของขวัญให้คนพิการ/การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้มาร่วมงาน/บริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มตลอดงาน/การแสดงคนตรีและการแสดงบนเวทีของคนพิการ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภาคประชาสังคม ชมรมผู้พิการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคและร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar