จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวารินชำราบ 201 ครัวเรือน

วันนี้ (28 ก.พ. 67) เวลา 11.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติ อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15กันยายน 2566 ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอวารินชำราบ (ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ) ได้สำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ชุมชน ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนคูยาง และชุมชนดอนงิ้ว 201 ครัวเรือน เป็นเงิน 351,120 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติเงินทดรองราชการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ซึ่งอุทกภัย เมื่อเกิดขึ้นในคราวใดย่อมส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหาย ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เมื่อความเสียหายดังกล่าวเข้าข่ายการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ การให้ความช่วยเหลือของทางราชการแล้ว หน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด จะมีหน้าที่เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในระยะต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar