สมาชิกวุฒิสภา เชิญชวนประชาชนร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี ในปีมหามงคล

( 28 ก.พ.67) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานผลความสำเร็จและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กับผู้บริหารสื่อมวลชนสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น และสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี พร้อมสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี พร้อมการประชุมผ่านระบบซูม

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฝากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตามความเหมาะสม ตลอดปี 2567 และให้มีการร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกครั้งของการจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar