ขอเชิญร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล 26-27 พ.ย. 2566

          จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" ปีที่ 15 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

           โดยกิจกรรมภายในงานมี กิจกรรมเล่าขานตำนานลานฝ้าย จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐานเรียนรู้ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ การเก็บฝ้ายสายธารบุญ อิ้วดีดล้อเข็นฝ้ายสายธารธรรม เปียปั่นฝ้ายสายศรัทธา กวักค้นสืบฝ้ายสายใยบุญ ต่ำหูกผูกสายธรรม ตัดเย็บเก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม มหาบุญจุลกฐิน กิจกรรมเล่าขานตำนานลานข้าว ลานข้าวหลาม ลานข้าวต้ม ลานข้าวปุ้น ลานข้าวจี่ ลานข้าวมธุปายาส ลานข้าวเม่า ลานข้าวโป่ง กิจกรรม เทศนาธรรมคำกลอน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมืองอีสานดนตรีไทย การเล่านิทานภาษาถิ่นอีสาน การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง และนิทรรศการ ตามฮอยพระอริยสงฆ์

           ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานี พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้มาอิ่มบุญ กับแสงธรรม เมือง 4 มหัศจรรย์ อุบลราชธานี ในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566

 

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
#จุลกฐิน #อุบลราชธานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar