กฟผ. แจ้งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เริ่ม 1 ธ.ค.66 นี้

 

 

          นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลมีระดับน้ำและอัตราการไหลลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดอุบลราชธานี

          ที่ประชุมมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

           ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปิดประตูระบายน้ำและเพิ่มระดับเก็บกักน้ำในครั้งนี้แล้ว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar