เริ่มแล้ววันนี้! กระทรวงมหาดไทย เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ผ่านแอป ThaID หรือ https://debt.dopa.go.th ตั้งแต่ 1ธ.ค.66 – 29 ก.พ.67

 

        เริ่มแล้ววันนี้! กระทรวงมหาดไทย เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ผ่านแอป ThaID หรือ https://debt.dopa.go.th ตั้งแต่ 1ธ.ค.66 – 29 ก.พ.67

          ถ้าไม่สะดวกทำออนไลน์ พื้นที่ต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ส่วน กทม. ติดต่อสำนักงานเขต สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทย จะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ย หากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครอง จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

1️⃣ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน

2️⃣ ใช้แอปพลิเคชัน ThaId สแกน QrCode เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

3️⃣ เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

4️⃣ กระทรวงมหาดไทย จะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

5️⃣ กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar