ส่องเส้นทาง..โบกรถ ไปเที่ยวงานกาชาดอุบลฯ 28 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค.67


           สำหรับการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการขยายเส้นทางเดินรถ กว่า 8 เส้นทาง เพื่อเดินทางมายังสถานที่จัดงานฯ โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น. ซึ่งมีข้อมูลการเดินรถ ดังนี้

หมวด 1 จำนวน 6 เส้นทาง
สายที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก
เส้นทางหลักผ่านศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (จุดกลับรถ - สถานที่จัดงาน) จำนวนรถ 7 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 2 สถานีรถไฟวารินชำราบ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
เส้นทางที่ขยาย โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร – ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนเที่ยว 4 เที่ยว/วัน ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว

สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรม
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู่ผึ้ง -ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรถ 8 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนเที่ยว 10 เที่ยว/วัน ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว

สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ
เส้นทางที่ขยาย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี-ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรถ 8 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนเที่ยว 8 เที่ยว/วัน ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว

สายที่ 11 บ้านทุ่งกะแซว - บ้านห้วยคุ้ม
เส้นทางที่ขยาย บ้านห้วยคุ้ม-ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรถ 7 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 15 - สนามบิน - บขส. - เซ็นทรัล
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู่ผึ้ง ศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี จำนวนรถ 4 คัน (รถบัส)
จำนวนเที่ยว 8 เที่ยว/วัน ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว

หมวด 4 จำนวน 2 เส้นทาง
สายที่ 1456 อุบลราชธานี - เขื่องใน
เส้นทางหลักผ่านศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (จุดกลับรถ - สถานที่จัดงาน) จำนวนรถ 12 คัน (รถสองแถวใหญ่และมินิบัส) จำนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

สายที่ 1460 ตัดช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
เส้นทางที่ขยาย แยกดงอู่ผึ้ง – ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรถ 27 คัน (รถสองแถวเล็ก)
จำนวนวนเที่ยว 20 เที่ยว/วัน ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
#งานกาชาดอุบล


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar