จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดกิจกรรม "วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

นางทัศนี ขจัดมลทิน จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดกิจกรรม "วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มีนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครงานแล้ว 20 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา เพื่อรองรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการและผู้สูงอายุ ได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงในคราวเดียวกันเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสมัครงาน นอกจากกิจกรรมสมัครงานแล้วยังมีการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการไปทำงานต่างประเทศและกิจกรรมอื่นๆตามภารกิจของกรมการจัดหางาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206226 - 8


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar