ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด

สำนักเกษตรจังหวัดอุบลราชธานนีมีความประสงค์ขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2567โดยกำหนดการในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar