ผลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี 2567

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานีปี 2567เพื่อส่งเสริมให้เกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา13 .30 ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar