เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้าน นายวีระ สุนทร ถึงบ้าน นายสนิท มารดาษ บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้าน นายวีระ สุนทร ถึงบ้าน นายสนิท มารดาษ บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar