เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar