ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสตุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสี่อมสภาพ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี จำทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 83รายการในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30น.เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar